Vận chuyển nội địa

Chúng tôi có thể cung cấp vô số vận tải nội địa đến tất cả các nơi ở Việt Nam bằng đường bộ, sà lan hoặc phương pháp đường sắt. Beisde rằng Delta Logistics có 10 xe container Freight Liner và hệ thống của nhà cung cấp hơn 50 chiếc xe tải Fleet chắc chắn rằng hàng hoá của bạn được thu thập và giao hàng đúng thời gian cũng như vị trí của hàng hóa của bạn sẽ được kiểm soát tighly.

News