Thương mại

Ở phía Bắc Việt Nam, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đã phát triển rất nhanh trong những năm gần đây. Hoạt động chính của chúng tôi trong này nộp nhiều nhất là tạm nhập tái xuất hàng hoá sang Trung Quốc và sắp xếp Custom Bonded Warehouse. Loại hàng là thịt đông lạnh, nguyên liệu, hàng điện, ... .

News