Dịch vụ Hải quan

Hoạt động thông quan hàng hải là một trong những quyết định quan trọng nhất về thời gian giao hàng. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia và hệ thống truyền thông tiên tiến đảm bảo rằng tờ khai cắt bớt được hoàn thành chính xác và đúng thời hạn cho các chuyến hàng nhập khẩu và xuất khẩu của bạn.
Bên cạnh đó đối với từng loại hàng cũng như từng loại phương thức khai báo theo đơn đặt hàng, khách hàng sẽ được tư vấn tốt nhất theo Quy chế Cắt của Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi đã cấp giấy phép cho môi giới hải quan, để chúng tôi có thể giao cho cơ quan khai hải quan để hành động có trách nhiệm thay mặt cho người nhập khẩu hoặc xuất khẩu.

News