Đại lý tàu biển

Là đại lý chủ động cho nhiều tàu ghé Cảng Việt Nam, chúng tôi đã mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của mình và môi giới tàu biển và thuê tàu là một phần quan trọng trong kinh doanh và đã trở thành một bộ phận phát triển nhanh chóng trong công ty.
Chúng tôi quan tâm chặt chẽ đến các chủ tàu, các nhà khai thác, thương lái và các đồng nghiệp trên khắp thế giới để đảm bảo rằng bất kỳ tàu biển hoặc vận chuyển hàng hóa nào trong và xung quanh khu vực Việt Nam sẽ có được những đồ đạc tốt nhất. Chúng tôi đang tích cực tham gia vào tất cả các khía cạnh Của môi giới, từ các đồ đạc trong thị trường giao ngay sang các hợp đồng dài hạn.

News